houbove-choroby-na-ovsu.jpg Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)Stonkoví krytonosci v řepce (24.2.2021)NáhledyPadlí na stéblech ozimého ječmene (15.5.2019)
Na fotografiích je patrně směsná infekce, s velkou pravděpodobností se jedná o rez ovesnou a o hnědou skvrnitost ovsa. Tedy choroby, které bývají v odborných zdrojích uváděny většinou jako okrajové, bez většího a pravidelného významu. Zvykli jsme si, že oves dlouhá léta býval víceméně bezproblémovou plodinou, přinejmenším z hlediska houbových chorob. Letošní extrémně deštivý rok ukázal, že tomu tak nemusí být pořád. Fotografie zachycující pohled do porostu zřetelně ukazuje, že choroby poškodily významný podíl listové plochy, čili lze důvodně předpokládat, že v daném porostu dojde vlivem snížení asimilační plochy ke snížení výnosu. Chemická ochrana proti uvedeným chorobám sice k dispozici je, ale v zemědělské praxi nebývá uplatňována (léta to nebylo zapotřebí). Letos by fungicidní ošetření nejspíš smysl mělo, samozřejmě za předpokladu správného načasování, neboť u houbových chorob bývá tím nejúčinnějším ošetřením obvykle právě aplikace preventivní. Stříkejte ale preventivně fungicid do ovsa, když dlouhé roky nic podobného třeba nebylo
Information
Návštěv
109